Προσθήκη νέας διαφήμισης εγγραφή Σύνδεση
Ξέχασα τον κωδικό μου Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή!
2024.07.15 01:00

Dimitrios, 38

Athens
Ένδιαφέρομαι γιά σοβαρή γνωριμία μέ ελεύθερη κοπέλα όμορφη , προκλητικήν μέ πρόστυχον πρόσωπον , καλοκάγαθήν , ειλικρινής, φιλόζωην , ( έξυπνη - καπάτσα - παστρικιά )μορφωμένη , μέ ύπερβολικά έντονες σεξουαλικές έπιθυμίες καί μέ καλούς τρόπους συμπεριφοράς ,ήλικίας έως 50 έτών .<< Μή καπνίστιρα μή πότρια >> μέ μόνιμην διαμονήν τήν Άθήνα. ( δεκτή άλλοδαπήν ή πρώην έταίρα ή <σήμερα > άύθεντικότατην < έταίραν >τού έπαγγέλματος αυτού ) . Είμαι 30 έτών . Κατοικώ είς τόν δήμο Άθηναίων .Έπικοινωνία~ Messeger . Νούμερον κινητού τηλεφώνου" 6982380025.
----------
I am interested in a serious acquaintance with a free girl, beautiful, provocative with a naughty face, kind, honest, loving, (smart - captcha - pastry) educated, with excessively strong sexual desires and with good manners, aged up to 50 years.<< Don't smoke. Potria >> with permanent residence in Athens. (admitted abroad or ex-partner or <today> unauthorized <partner> of this profession). I am 30 years old. Do you live in the municipality of Athens .Communication ~ Messeger . Mobile number" 6982380025.
----------
Je suis intéressé par une rencontre sérieuse avec une fille libre, belle, provocante au visage co

Άλλες διαφημίσεις από την κατηγορία:

ManV, 37
Thessaloníki
2023.12.28 11:45
Hello New year party any couple ?